WiNA Gent vzw

WiNA Studiehulp Policy

WiNA houdt een grote database aan studiemateriaal bij die nuttig kan zijn voor haar studenten. Dit gebeurt steeds met duidelijke regels en afspraken.

Studenten

Alle studenten aan de UGent kunnen na verificatie met hun UGent CAS het studiemateriaal raadplegen, hiervoor is dus geen WiNA account nodig. Zo willen we het materiaal voor alle studenten beschikbaar maken.

Studenten kunnen zelf studiemateriaal uploaden. Dit wordt steeds door WiNA gecontroleerd en vervolgens online geplaatst. Hierbij wordt de identiteit van de student niet gedeeld.

Proffen

Ook de professoren hebben steeds toegang tot al het studiemateriaal. Ze kunnen niet zien welke student welk materiaal heeft geüpload en deze gegevens worden ook nooit gedeeld om de anonimiteit van de student te beschermen.

Als een prof bepaalde bestanden liever niet online ziet staan, kan deze dit altijd melden bij WiNA (via cursus@wina-gent.be) en dan zal dit materiaal weggehaald worden.

Elk semester zendt WiNA een mail uit naar alle proffen die een vak doceren in de WiNA opleidingen om te vragen welke boeken en cursussen men eventueel via WiNA wil verspreiden. In die mail vermeld WiNA ook steeds een link naar de WiNA Studiehulp van die vakken die gedoceerd worden door die prof.