Studiehulp

De grootste collectie aan studiemateriaal in onze opleidingen vind je bij WiNA. Raadpleeg samenvattingen, notities en oude examens van je medestudenten. Upload zelf studiemateriaal om andere studenten te helpen.

Onze policy

WiNA stelt dit studiemateriaal beschikbaar onder duidelijke regels. Lees ze hier na.

Mijn curriculum

Log in om je curriculum samen te stellen.

Login met WiNA CAS

Alle vakken

Aanbevelingssystemen

E018230

Algebra I

C003557

Algebra II

C004110

Algebraïsche topologie en homologe algebra

C002997

Algemene natuurkunde

C003607

Algemene relativiteitstheorie

C003218

Algoritmen en datastructuren

C002794

Algoritmen en datastructuren 1

C003773

Algoritmen en datastructuren 2

C003777

Algoritmen en datastructuren 3

C003782

Algoritmische grafentheorie

C000145

Analyse I

C003574

Analyse II

C003575

Analytische getaltheorie

C003824

Artificiële intelligentie

C003756

Astrodeeltjesfysica

C002349

Astrofysische simulaties

C002329

Atoom- en molecuulfysica

E025010

Automaten, berekenbaarheid en complexiteit

C003785

Automaten, berekenbaarheid en complexiteit

C003785

Bachelorproject

C003573

Bachelorproject

C002351

Banachruimten en Banachalgebra's

C003012

Bedrijfskunde

F000845

Bedrijfskundige vaardigheden

F000551

Bedrijfsstage

C004075

Beeldverwerking

E010310

Beheer van imperfecte data

E018221

Beleggingsleer

F000683

Benaderingsmethoden voor randwaardeproblemen

C001497

Berekenbaarheid en complexiteit

C000627

Besturingssystemen

E019010

Bewijstheorie

C002677

Big Data Science

C004074

Blockchain: technologie en applicaties

E034150

Calculus

C003774

Capita selecta deeltjesfysica

C003129

Capita selecta in de algebra

C003017

Capita selecta in de analyse

C004119

Capita selecta in de differentiaalmeetkunde

C003686

Capita selecta in de Galoismeetkunde

C004400

Capita selecta in de incidentiemeetkunde

C004399

Capita selecta in de logica

C003687

Capita selecta in de meetkunde

C002672

Capita selecta in de numerieke wiskunde

C003689

Capita selecta in de statistiek

C003688

Capita selecta in soft computing

C001719

Capita selecta vastestoffysica

C003127

Causale analyse en ontbrekende gegevens

C002674

Chemie

C004205

Cliffordanalyse

C002999

Codeertheorie

C000217

Combinatorische algebraïsche meetkunde

C004398

Communicatienetwerken

E008620

Compilers

E018520

Complexe analyse

C003568

Complexiteit en criticaliteit

C004106

Computational Challenges in Bioinformatics

C003711

Computationele biologie

C003789

Computationele fysica

C001827

Computationele materiaalfysica

E024121

Computeralgebra

C001026

Computerarchitectuur

E034110

Computergebruik

C000939

Computergrafiek

C004073

Computerproject wiskunde

C003552

Computervisie

E735023

Conjunctuur en groei

F000596

Databanken

C003771

Datavisualisatie

C004041

Deklagen en oppervlakfysica

C000838

Differentiaalmeetkunde I

C003556

Discrete algoritmen

C003349

Discrete wiskunde

C001893

Discrete wiskunde I

C003550

Discrete wiskunde II

C003551

Documentverwerking

E018921

Durf ondernemen

E076460

Early Universe Cosmology

C003829

Economie

F000758

Economie

F000758

Eindige meetkunde

C002337

Elektriciteit en magnetisme

C004207

Elektromagnetisme

C002133

Elektronica

C000925

Elektrozwakke en sterke kracht

C003211

Experimentele technieken in deeltjesfysica

C003214

Experimenteren in de fysica 2

C000983

Experimenteren in de fysica en de sterrenkunde 1

C004211

Experimenteren in de fysica en de sterrenkunde 2

C004218

Extragalactische sterrenkunde

C002994

Financieel risicomanagement

F000717

Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen

E076930

Financiële markten en instellingen

F000093

Financiële wiskunde

F000804

Financiële wiskunde: continue stochastische modellen

C001814

Financiële wiskunde: discrete stochastische modellen

C000242

Fiscaliteit

F000852

Functieruimten

C003570

Functionaalanalyse

C004109

Functioneel programmeren

C003775

Fundamenten van programmeertalen

C003241

Fysica en chemie van nanostructuren

C003120

Fysica van galaxieën

C003005

Fysica voor de wereldburger

C004225

Galoismeetkunde

C003009

Geavanceerde databanken

E018441

Geschiedenis en filosofie van de wetenschappen: fysica en sterrenkunde

C003940

Geschiedenis en filosofie van de wetenschappen: wiskunde

C004084

Gevorderde numerieke methoden

C004011

Gevorderde veldentheorie

C003210

Golven en optica

C004208

Groepen en representaties

C004217

Hadronen en kernen vanuit een theoretisch perspectief

C003793

Infinitesimale analyse

C001998

Informatiebeveiliging

E019400

Informatietheorie

E003600

Inleiding tot de atoom- en molecuulfysica

C000919

Inleiding tot de dynamica van atmosferen

C001427

Inleiding tot de elektrotechniek

C003806

Inleiding tot de levenswetenschappen

C003390

Inleiding tot de telecommunicatie

C003787

Inleiding tot de theoretische fysica

C003133

Inleiding tot ondernemerschap

E076431

Internet of Things

E019170

Introductie in de bio-informatica

C001479

Introductory Biophysics

C004229

Kosmologie en galaxievorming

C002512

Krachtige leeromgevingen

H002169

Kwantumcomputing

C003668

Kwantumelektrodynamica

C000819

Kwantummechanica 1

C002240

Kwantummechanica 2

C002245

Kwantumveldentheorie

C001747

Kwantum zwarte gaten en holografie

C003690

Lineaire algebra

C004204

Lineaire algebra en meetkunde

C001094

Lineaire algebra en meetkunde I

C003554

Lineaire algebra en meetkunde II

C003555

Lineaire algebraïsche groepen

C003013

Literatuurstudie

C003685

Logica

C003562

Logisch programmeren

C003783

Luminescentie

C003208

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

F000859

Machine Learning

C003758

Macro-economie

F000083

Marketing management

F000768

Markten en prijzen

F000446

Markten en prijzen

F000446

Masterproef

C002309

Masterproef

C002315

Masterproef

C002308

Materiaalfysica

C004215

Mechanica

C000857

Mechanica van continue media

C002676

Medische fysica

C003126

Milieu-economie en -beleid

F000752

Modelleren en ontwerp van nanoschaalmaterialen

E006800

Modelleren en simuleren

C003786

Multimedia

C002126

Nanomagnetisme

C004105

Niet lineaire dynamica en chaos

C003213

Nucleaire astrofysica

C000064

Nucleaire instrumentatie

C003123

Nucleaire methoden in het materiaalonderzoek

C003122

Numerieke analyse

C003608

Object georiënteerd programmeren (C++) voor fysici

C003215

Objectgericht programmeren

C003772

Observationele technieken in de sterrenkunde

C003131

Ondernemingsrecht

C000291

Ontwerp van multimediatoepassingen

E017920

Optimalisatie

C003563

Optische spectroscopie van materialen

C003128

Organisatietheorie

F000855

Oriëntatiestage wetenschappen

H002170

Overlevingsanalyse

C002679

Parallelle computersystemen

E034140

Parallelle en gedistribueerde softwaresystemen

E017930

Partiële differentiaalvergelijkingen

C000802

Plasmafysica

E026221

Plasmatechnologie en fusietechnologie

E006900

Polaire ruimten

C002180

Populatieprocessen

C003625

Programmeren

C003770

Programmeren

C003717

Programmeren

C003770

Projectieve meetkunde

C000313

Projectwerk

C004226

Python for Scientists

C004212

Radioactiviteit en stralingsdosimetrie

C001882

Recht van de intellectuele eigendom

C000957

Redeneren, abstraheren en formuleren

C002908

Relativiteit en elektromagnetisme

C004216

Relativiteitstheorie

C002462

Representatietheorie en toepassingen

C001700

Robotica

E019370

Scriptingtalen

C002178

Seminarie

C003683

Simulaties van stralingsoverdracht in de astrofysica

C003939

Simulatie van fysische fenomenen en detectoren in de moderne fysica

C003219

Softwarearchitectuur

E017822

Software Engineering Lab 1

C003780

Software Engineering Lab 2

C003784

Software Engineering Lab 3

C004072

Softwarehacking en -protectie

E017941

Speltheorie

C002995

Spraakverwerking

E010220

Stage

C003684

Statistiek en gegevensverwerking

C001195

Statistiek en probabiliteit

C003778

Statistiek I

C003558

Statistiek III: regressieanalyse

C003560

Statistiek II: project

C003559

Statistische besluitvorming

C002678

Statistische fysica 1

C002461

Sterk gecorreleerde kwantumsystemen

C004071

Sterren en planeten

C004206

Sterrenstelsels

C004214

Stersystemen: ontstaan, structuur, evolutie

C003217

Structuuranalytische technieken in de vastestoffysica

C001678

Subatomaire fysica 1

C002100

Subatomaire fysica 2

C003119

Symmetriegroepen

C000777

Systeemprogrammeren

C003776

Theoretische mechanica

C004210

Thermische fysica

C000104

Toegepaste functionaalanalyse

C001307

Topologie en metrische ruimten

C003569)

Transformatieanalyse

C002680

Uitbreidingen op het standaardmodel

C003212

Vakdidactiek wetenschappen

H002175

Vakkennis wiskunde

C004093

Vakkennis wiskunde

C004093

Vastestof- en nanofysica

C001213

Vastestoffysica

C001063

Vectoranalyse

C004209

Vector- en functieruimten

C004213

Veeldeeltjesfysica

C001759

Verzekeringen

F000653

Wachtlijntheorie

E011320

Webdevelopment

C003779

Wetenschappelijk rekenen

C001521

Wiskundige logica II

C003011

Wiskundige methoden in de fysica

C001887

Wiskundige modellering

C004010

Wiskundige modellering in de ingenieurswetenschappen

C003788

Wiskundige modellering van vaagheid

C004370

Wiskundige structuren en functies

C004203